RealBridge - Guia del jugador

Revised 2 November 2022


Before the session

Sempre és bo provar el dispositiu abans d’una sessió; podeu fer-ho a la nostra pàgina de proves de càmeres i micròfons.


A la taula

Quan arribeu a la taula, podreu veure i parlar amb els altres jugadors. Quan l’àrbitre comenci la primera ronda, veureu aparèixer la vostra mà. Quan us toqui donar les veus de la subhasta, es mostrarà un joc de veus al centre de la taula.

Aquests són els elements principals de la pantalla:


Durant la subhasta

Donar una veu

Quan és el vostre torn de subhastar o jugar, el vostre nom es ressalta en groc.

Per donar una veu, només cal que feu clic a la fitxa de la veu. Si utilitzeu el mode d'un clic, la veu es donarà i apareixerà davant vostre, igual que quan doneu una veu al bridge cara a cara.

Si feu servir el mode de dos tocs (vegeu Configuració), primer se selecciona la fitxa de la veu i desapareixeran totes les altres veus. Si es mostra la veu que volíeu, torneu a fer-hi clic per confirmar-la; si heu seleccionat una veu incorrecta, feu clic en un altre lloc de la taula (per exemple, a la mà) per recuperar el joc de veus.

Alertes i explicacions

La manera d’alertar a RealBridge és la mateixa que en el bridge cara a cara. Quan el vostre company doni una veu artificial, feu clic a la vostra fitxa Alert, que es col·locarà breument sobre la veu del company i aquesta canviarà de color per indicar que ha estat alertada.

Les explicacions són igual que en el bridge presencial. Un oponent us pregunta parlant què significa la veu i vosaltres ho expliqueu parlant.

RealBridge també permet auto-alertes i explicacions per escrit. Aquesta opció s'explicarà a la secció Auto-alertes, més avall.

Veus en salt

Si un jugador dona una veu en salt, el sistema mostra la fitxa Stop durant uns segons. Mentre sigui visible la fitxa Stop, el següent jugador no podrà subhastar.

Desfer

Si feu un clic malament i si les regles de la partida permeten desfer, cliqueu al botó Desfer. A cada oponent se li demanarà que accepti o rebutgi el desfer. Si ho accepten, la subhasta tornarà a la veu anterior a la vostra última veu. Si no ho accepten, veureu un missatge que ho indicarà.

Només podeu obtenir l’acceptació d’un desfer si els dos oponents són a la taula. Si un oponent no hi és (per exemple, si ha desconnectat temporalment) no podrà acceptar el desfer, de manera que aquest serà rebutjat pel programari. Espereu que torni l’oponent que falti i torneu a sol·licitar el desfer.

Si hi ha dubtes o desacords sobre si s'ha de permetre un desfer, crideu a l’àrbitre. L’àrbitre podrà pronunciar-se segons les normes de la partida.


Durant el carteig

Quan comença el carteig, apareix el mort a la taula. Les cartes jugades de cada basa es mostren al centre de la taula. Alguns botons més esdevenen ara rellevants:

Jugant a una carta

Per jugar, només cal que feu clic a la carta que vulgueu jugar. Si utilitzeu el mode d'un clic o d'un toc, es jugarà la carta i apareixerà al centre de la taula.

Si preferiu no utilitzar el mode d'un sol clic (vegeu Configuració), hi ha dues altres opcions disponibles:

 • Dos tocs (estil tauleta) emfatitza la veu o la carta quan es selecciona amb un sol toc. Torneu a tocar la veu per donar-la o la carta per jugar-la. Toqueu en un altre lloc per cancel·lar.
 • Doble clic (estil del ratolí) ressalta una veu o una carta quan es mou el cursor per sobre. Es necessiten dos clics ràpids per donar una veu o jugar una carta.

Qualsevol tipus d’entrada es pot utilitzar en qualsevol dispositiu. Per exemple, un usuari d’ordinador de sobretaula pot utilitzar dos tocs com a la tauleta

Reclamacions

El declarant o el defensor poden reclamar algunes o totes les bases restants. Feu clic al botó Reclamar i seleccioneu el nombre de bases que reclameu. Igual que al bridge cara a cara, hauríeu d’indicar parlant la vostra línia de joc al mateix temps que feu la vostra reclamació.

Si el declarant reclama, se'ls demanarà als dos defensors que acceptin o rebutgin aquesta reclamació. Si tots dos accepten, es registra el resultat i s’acaba la mà. Si qualsevol dels defensors rebutja la reclamació, la plataforma mostrarà un missatge que indica que aquesta ha estat rebutjada. Després d'un rebuig, haureu de cridar l’àrbitre per jutjar la reclamació, o tornar a reclamar (potser per un nombre diferent de bases), o també, si tothom hi està d'acord, podreu seguir jugant.

Si un defensor reclama, tant al declarant com a l’altre defensor se’ls demana que acceptin o rebutgin la reclamació. Això es deu al fet que, segons la Llei 68B2, un defensor pot oposar-se a la reclamació del seu company.

Si el joc continua després d’una reclamació, el bàndol que no ha reclamat pot veure les quatre mans.

Desfer

Els desfer al carteig funcionen de la mateixa manera que els desfer a la subhasta. Si s'accepta un desfer, el joc retrocedeix al punt anterior a l'última carta jugada pel sol·licitant.

Una vegada més, si hi ha dubtes o desacords sobre si s'ha de permetre o no un desfer, crideu a l’àrbitre.


Configuració

Si feu clic a la icona Configuració icon, veureu diverses opcions per controlar l’aspecte i la funcionalitat de la pantalla:

Notes

 • Si canvieu la configuració, Realbridge els recordarà la propera vegada que jugueu, sempre que feu servir el mateix ordinador i el mateix navegador.
 • Amb les cartes simplificades, el mort sempre està orientat cap a vosaltres.

Recomanacions

 • Si utilitzeu una tauleta, és possible que sigui millor utilitzar cartes simplificades i/o l’opció de dos tocs.
 • Proveu diferents opcions i trieu una configuració que us agradi.

Controls d’àudio i vídeo

La pantalla també conté alguns botons per controlar l'àudio i el vídeo:


L’àrbitre

Podeu cridar a l’àrbitre fent clic al botó Àrbitre. Quan l’àrbitre estigui a la taula, el veureu a l'extrem superior esquerre de la pantalla. Es pot veure i parlar amb ell igual que amb els altres jugadors.


Mirant a la taula

TL’àrbitre o el professor poden configurar la sessió de manera que es permeti incorporar a la taula altres persones que puguin veure i parlar amb els jugadors. Si això es permet, es pot fer que sigui durant tota la sessió o bé només quan no hi hagi cap mà en joc (per exemple, al final d’una ronda).

El màxim permès, a més a més de l’àrbitre o el professor, és de 4 persones mirant en una taula

Incorporar-se a una taula per mirar

Hi ha dues maneres d’incorporar-se a una taula per mirar:

 • Per veure les 4 mans alhora: cliqueu al centre de la taula.
 • Per veure només una mà, des de la posició d’un jugador concret: cliqueu sobre el nom del jugador quan estigui assegut en una posició de la taula. Heu d’esperar a que estigui assegut – si cliqueu un lloc buit us incorporareu a la taula com a jugador

Quin àudio i vídeo estan disponibles quan es mira?

 • Tothom pot sentir i parlar amb tothom.
 • Les persones que miren poden veure el vídeo dels jugadors.
 • No es mostra el vídeo de les persones que miren.

Des de la sala, què es veu?

 • Un número en turquesa a sobre d’una taula mostra el nombre de persones que estan mirant en aquella taula.
 • Si passeu el cursor per sobre d’aquest número, es mostrarà qui són les persones que miren i a quin jugador estan mirant: N, S, E, O o T, aquest últim en cas que mirin tota la taula.
 • A la finestra del xat es va notificant qui s’acaba d’incorporar a quina taula i a qui està mirant.

A la taula, què es veu?

 • A mà dreta, al costat del botó de configuració, apareix una llista de persones indicant a qui estan mirant.
 • Per cada una d’elles, hi ha un control de volum, com el dels jugadors. Això només afecta al que sentiu vosaltres.
 • Si esteu mirant, el vostre nom estarà a dalt de tot. Al costat del nom hi tindreu els controls estàndard d’àudio i vídeo de RealBridge – silenciar i re-sincronitzar.
 • Si algú està parlant, apareixerà en aquell moment, al costat del seu nom, una petita icona amb un cap parlant.


Puntuacions i resultats

Podeu veure les puntuacions en curs i els resultats de les mans completades fent clic al botó Puntuacions. La finestra de puntuacions també es mostra al final de cada ronda. El primer que veieu és la classificació general.

Llista de classificació

Des de la classificació, podeu obtenir els resultats d'una parella. Des dels botons de número de mà de la part inferior, podeu accedir als resultats d’una mà.

Full de puntuació d’una parella

Això us mostra tots els resultats d’una parella determinada.

Resultats de la mà

Això us mostra tots els resultats en una mà concreta.

Subhasta i Carteig

Això us permet veure les subhastes en una determinada taula i seguir el carteig pas a pas.

Partides per equips

Per a les partides per equips, hi ha set vistes diferents per a les puntuacions.


Auto-alertes

Quan l’àrbitre hagi configurat la partida per poder utilitzar auto-alertes, el joc de veus de subhasta apareixerà com es mostra a continuació.

Podeu explicar una veu als vostres dos oponents seguint aquests passos:

 1. Alertar la veu si s’escau. Si alerteu la veu, apareixerà una franja vermella transparent sobre la veu per notificar-vos que s’alertarà la vostra veu.
 2. Escriviu una explicació de la vostra veu (podeu utilitzar els símbols de coll mostrats per ajudar-vos) o seleccioneu una explicació de les utilitzades anteriorment, mitjançant el botó ☰. Podeu utilitzar les tecles de fletxa per desplaçar-vos pel text abans d’enviar-lo.
 3. Feu clic a la veu que vulgueu donar.

També podeu escriure abans d’alertar si ho desitgeu.

 

Si cometeu un error o heu d’explicar la vostra veu després d’haver subhastat, podeu fer clic a la veu i afegir més text.

El text afegit apareixerà després d’un asterisc (*). El temps, en segons, entre el moment en què es va donar la veu i quan es va enviar l'explicació afegida es presenta després del text entre claudàtors, en aquest exemple, 26 segons. El límit de caràcters per les explicacions és de 200 caràcters.

Les veus es mostren de la següent manera, segons si s’han explicat o alertat (per veure l’explicació, feu clic a la veu i apareixerà el text):