Przewodnik Gracza RealBridge

Edytowano 26 listopada 2020


Przy stoliku

Po dołączeniu do stolika będziesz mieć możliwość zobaczenia innych graczy i porozmawiania z nimi. Jak tylko sędzia rozpocznie pierwszą rundę, zobaczysz swoją rękę. Gdy nadejdzie twoja kolej licytacji, to na środku stołu pojawi się bidding box.

Główne elementy ekranu:


Podczas licytacji:

Licytowanie

Gdy nadchodzi twoja kolej na licytację lub grę, twoje imię zostanie podkreślone na żółto.

Aby licytować, po prostu kliknij na odzywkę Jeśli używasz trybu jednego kliknięcia, odzywka będzie pokazana na ekranie przed tobą, tak jak w licytacji na żywo.

Jeśli używasz trybu dwóch kliknięć (zobacz Ustawienia), odzywka zostaje wybrana, a inne odzywki znikają. Jeśli odzywka, którą chcesz zalicytować, pojawia się na ekranie, kliknij na nią ponownie, aby potwierdzić swój wybór, a jeśli zrobiłeś/aś pomyłkę, kliknij gdzieś indziej na stole, aby przywrócić bidding box.

Alerty i wyjaśnienia

Standardowy sposób alertowania w RealBridge jest taki jak w brydżu na żywo. Gdy twój partner zgłasza odzywkę konwencyjną, ty klikasz w swoją kartę alertowania. Karta alertowania będzie na krótko wyświetlona obok odzywki partnera. Po zaalertowaniu odzywka partnera zmieni kolor.

Wyjaśnienia również składamy tak jak w brydżu na żywo. Przeciwnik głosowo pyta, co dana odzywka oznacza, a ty głosowo odpowiadasz.

RealBridge zezwala również na „samodzielne alertowanie” i pisemne wyjaśnienia. Ta opcja będzie wyjaśniona w sekcji „samodzielne alertowanie” w następnej wersji tego przewodnika.

Odzywki z przeskokiem

Jeśli gracz wykona odzywkę z przeskokiem, system wyświetla kartę „Stop” na kilka sekund. Gdy wyświetla się karta „Stop”, następny gracz nie może licytować.

Cofanie ruchów

Jeśli zrobisz pomyłkę przy kliknięciu, a zasady turnieju pozwalają na cofnięcie ruchu, naciśnij na przycisk Cofnij. Każdy z graczy będzie poproszony o zaakceptowanie lub odrzucenie cofnięcia. Jeśli wszyscy je zaakceptują, to licytacja wraca do momentu sprzed twojej ostatniej decyzji.

Cofnąć ruch możesz tylko, jeśli obydwaj przeciwnicy są przy stole. Jeśli jednego z przeciwników nie ma przy stole (na przykład jest czasowo rozłączony), to zaakceptowanie cofnięcia jest niemożliwe, więc cofnięcie będzie odrzucone przez system. Poczekaj na powrót brakującego gracza i zgłoś cofnięcie ponownie.

W razie jakichkolwiek wątpliwości lub braku porozumienia o to, czy dane cofnięcie powinno być dopuszczalne, wezwij do sędziego. Sędzia rozsądzi spór zgodnie z zasadami turnieju.


During the play

When play starts, dummy appears on the table. The cards played to each trick are shown in the middle of the table. Some more buttons now become relevant:

Zagranie karty

Aby wykonać ruch, naciśnij na kartę, którą chcesz zagrać. Jeżeli używasz trybu jednego kliknięcia, karta zostanie rozegrana i pojawi się na środku stołu.

Jeśli używasz trybu dwóch kliknięć (zobacz Ustawienia), to karta częściowo wysunie się z twojej ręki. Aby potwierdzić ruch, kliknij gdziekolwiek na dole ekranu. Aby zmienić wybór karty, kliknij gdziekolwiek indziej (na przykład na twoją rękę).

Gdy zaczynasz grać w trybie dwóch kliknięć, RealBridge pokazuje Ci obszar, w który klikasz, aby potwierdzić zagranie. Możesz schować tę opcję, klikając w przycisk „schowaj”.

Deklaracje

Zarówno rozgrywający jak i obrońca mogą zadeklarować wzięcie części lub wszystkich pozostałych lew. Kliknij na przycisk Deklaruj, a potem wybierz liczbę lew, którą chcesz wziąć. Tak jak w brydżu na żywo, w momencie deklaracji powinieneś opisać swoją rozgrywkę.

Gdy deklarujesz jako rozgrywający, obydwaj obrońcy są poproszeni o zaakceptowanie lub odrzucenie twojej deklaracji. Jeśli obydwaj ją zaakceptują, rezultat zostanie zapisany, a rozdanie się kończy. Jeśli którykolwiek z obrońców odrzuci deklarację, platforma wyświetli wiadomość, że deklaracja została odrzucona. Po odrzuceniu, powinnaś/powinieneś wezwać sędziego, aby rozstrzygnął deklarację albo zadeklarować ponownie (na przykład dla innej liczby lew), lub jeśli wszyscy się zgodzą, to można kontynuować grę.

Jeśli to obrońca składa deklarację, rozgrywający i obrońca są poproszeni o zaakceptowanie lub odrzucenie deklaracji. (To dlatego że obrońca ma możliwość nie zgodzić się z deklaracją partnera wg. Prawa 68B2)

Gdy gra toczy się dalej po deklaracji, to strona nieskładająca deklaracji widzi karty wszystkich graczy.

Cofnięcia

Cofnięcia podczas gry realizowane są tak jak podczas licytacji. Jeśli cofnięcie jest zaakceptowane, gra zostaje cofnięta do momentu sprzed twojego ostatniego ruchu.

Tak jak poprzednio, w razie jakichkolwiek wątpliwości lub braku porozumienia o to, czy dane cofnięcie powinno być dopuszczalne, wezwij sędziego.


Ustawienia

Przycisk ustawień daje Ci możliwość ustawienia wyglądu i opcji ekranu

Uwagi dodatkowe:

  • RealBridge zapamiętuje zmienione ustawienia do następnej gry, jeśli używasz tego samego komputera i tej samej przeglądarki.
  • Z uproszczonym układem kart, dziadek jest zawsze zwrócony w twoją stronę

Zalecenia

  • Jeśli używasz tabletu, uproszczony układ i/lub tryb dwóch kliknięć może być łatwiejszy w użyciu
  • Wypróbuj różne opcje i wybierz konfiguracje, która ci się najbardziej podoba.

Kontrolki dźwięku i obrazu

Na ekranie znajdują się także przyciski kontrolujące dźwięk i obraz:


Sędzia

Możesz wezwać sędziego poprzez kliknięcie w przycisk Sędzia. Gdy sędzia pojawi się przy stole, zobaczysz go w lewym górnym rogu ekranu. Możesz go zobaczyć i z nim porozmawiać tak jak inni gracze.


Punktacja i wyniki

Możesz obserwować bieżące wyniki oraz wyniki skończonych rozdań, klikając w przycisk Wyniki. Okno z wynikami wyświetla się także po zakończeniu każdej z rund. Jako pierwsza wyświetla się lista wyników.

Lista wyników

Z głównej listy wyników możesz przejść do rezultatów danej pary. Klikając na numer rozdania na dole ekranu, możesz przejść do wyniku tego rozdania.

Historia gry pary (“historia choroby”)

Wyświetlone są wyniki wybranej pary.

Wyniki rozdań

Wyświetlone są wyniki wybranego rozdania.

Licytacja i rozgrywka

Widok rozdania umożliwia ci podgląd licytacji na wybranym stoliku i przejście przez rozgrywkę.

Turnieje drużynowe

W turniejach drużynowych jest siedem różnych możliwych podglądów wyników.