Skontaktuj się z nami

W razie pytań o rozgrywki na platformie RealBridge dla twojego klubu napisz na
pawel.jassem@realbridge.online

W razie pytań o pojedyncze lub większe turnieje na platformie RealBridge napisz na
pawel.jassem@realbridge.online

W razie ogólnych pytań dotyczących wsparcia napisz na
pawel.jassem@realbridge.online


  @RealBridge3

  Real Bridge Games Ltd